Vi hjälper era internationella anställda med alla de praktiska detaljer som ett flytt till Sverige innebär, exempelvis arbetstillstånd, uppehållstillstånd, hitta bostad, registrering på svenska myndigheter, skolor, hälsovård, hushållstjänster, översättning, språk och interkulturell träning m.m. Vi guidar genom hela flyttprocessen för att göra era anställdas vistelse och arbetsinsats i Sverige så bra och lyckad som möjligt.

Bloggen för Expats