Vi säkerställer en smidig avresa när det är dags att dra vidare

Avresa

När det är dags för era anställda att återvända hem eller stationeras i ett annat land, är det viktigt att flyttprocessen går så smidigt som möjligt. Det kan vara krävande för era innebär en ofta förbisedd risk för stress som kan leda till både praktiska och juridiska problem efter, såväl för den anställde som för företaget. Våra tjänster hjälper era anställda att lämna Sverige på ett ordnat sätt utan att efterlämna problem eller skulder för ditt företag.

Avsluta hyresavtal

Vi ser till att era anställdas avtal och hyreskontrakt avslutas korrekt och i enlighet med villkor. Det här är särskilt viktigt när ditt företag borgat för den anställde eller står som medtecknare på avtalen.

Överlämning av bostad

Vi kan ordna med flyttstädning och representera era anställda vid inspektion och av nycklar. Vi kan också följa upp så att depositioner och liknande återbetalas.

Flyttjänster

Vi hjälper till att minska stressen inför flytten genom att koordinera packning, flytt, lagring, och uppackning av era anställdas möbler och tillhörigheter.

Avregistreringstjänster

Vi kan ta hand om avregistrering och adressändring för era anställda och deras familjer från skolor, etc. Vi hjälper också till så att alla avtal med el, telefon, vatten, sophämtning, etc. avslutas och att kvarvarande skuld eller återbäring regleras på ett korrekt sätt.

Offertförfrågan

Uncategorized